Terapi - så här går det till

Allt börjar med ett förutsättningslöst möte

Vi träffas för ett inledande samtal som är en kostnadsfri konsultation där du får berätta om dig själv, din bakgrund och hur du upplever din livssituation just nu och vad du skulle vilja uppnå med terapin. 

Efter denna konsultation avgör vi tillsammans om vi ska inleda ett terapiarbete och sätter ramarna för detta.

Intervallen på mötena kan variera men det är vanligt att ses tätare i början för att sedan öka intervallen. Många väljer att ses varje vecka eller varannan vecka. Vi träffas på min mottagning i Luleå.

En terapisession pågår under 60 minuter. Mellan sessionerna arbetar du med hemuppgifter som hjälper dig att uppnå önskade förändringar.

Behandlingslängden kan variera beroende på vilken typ av svårigheter du söker hjälp för samt vilka mål du önskar uppnå. Allt från 3–15 sessioner är vanligt, för de flesta handlar det om ca 10 sessioner.

Jag tar emot på min mottagning på Sandviksgatan 71 D i centrala Luleå samt erbjuder videobesök för dig som inte har möjlighet eller vill komma till mottagningen. Jag har tystnadsplikt, patientförsäkring och tar handledning på regelbunden basis. Jag är medlem i Psykosyntesföreningen och följder dess etiska regler.
Priser
För dig som privatperson är kostnaden 950 kronor per session (60 min). För företag är kostnaden 1100 kronor per session (60 min). Moms tillkommer. Du får gärna betala via Swish eller faktura. Betalning sker vid varje tillfälle för privatbetalande. Företagsbetald session faktureras månadsvis. Betalning utgår från samtliga bokade tider.
Avbokning och uteblivande
Besök kan av och ombokas kostnadsfritt senast 24 timmar före avtalad tid. Avbokas samtalet senare är 24 timmar innan bokad tid debiteras full kostnad. Detsamma gäller om ni uteblir från bokat samtal.