Personlig coaching

Uppnå dina mål med professionell coaching

Coaching är en samtalsmetod för personlig utveckling som syftar till att hjälpa dig att hantera specifika utmaningar samt identifiera hur du kan nå dina mål i livet. Genom en kombination av frågor, reflektion och feedback arbetar vi tillsammans för att öka medvetenheten om din nuvarande situation och att hitta din fulla potential för förändring. Kort sagt inriktar sig coachingen på var du befinner dig idag och vad du är beredd att göra för att ta dig dit du vill vara imorgon.
En hjälp att må och att prestera bättre.
Med olika coachingverktyg hjälper jag dig att identifiera dina drivkrafter och definiera dina önskade resultat så att du får ut mer av din inneboende potential. När du hittar och använder dig av din fulla potential så både mår och presterar du bättre.
Hur kan coaching hjälpa dig?

Coaching kan vara ett bra komplement till terapi och/eller fungera som ett effektivt verktyg när du behöver hjälp och stöd med att tänka nytt och hitta nya lösningar eller perspektiv. Det är en metod som kan användas inom flera olika områden i livet såsom exempelvis karriär, hälsa och relationer. 

Tillsammans arbetar vi aktivt med konkreta och mätbara delmål och mål, för att på så sätt möjliggöra fler medvetna val i ditt liv. Ditt här och nu är vår språngbräda och vi utgår från de gemensamma uppsatta målen. Du får hemuppgifter som syftar till att konkretisera och möjliggöra att du tar dig framåt. Målen är tidsbestämda och vi följer upp dem tillsammans.

Jag tar emot på min mottagning på Sandviksgatan 71 D i centrala Luleå samt erbjuder videobesök för dig som inte har möjlighet eller vill komma till mottagningen. Jag har tystnadsplikt, patientförsäkring och tar handledning på regelbunden basis. Jag är medlem i Psykosyntesföreningen och följder dess etiska regler.
Priser
För dig som privatperson är kostnaden 950 kronor per session (60 min). För företag är kostnaden 1100 kronor per session (60 min). Moms tillkommer. Du får gärna betala via Swish eller faktura. Betalning sker vid varje tillfälle för privatbetalande. Företagsbetald session faktureras månadsvis. Betalning utgår från samtliga bokade tider.
Avbokning och uteblivande
Besök kan av och ombokas kostnadsfritt senast 24 timmar före avtalad tid. Avbokas samtalet senare är 24 timmar innan bokad tid debiteras full kostnad. Detsamma gäller om ni uteblir från bokat samtal.