Ledarskapscoaching

Att vara chef eller ledare i en organisation kan stundtals vara en påfrestande och utmanande roll och ibland ställs du inför utmaningar som kan kännas komplicerade och ohanterliga. Då kan ledarskapscoaching vara en värdefull och stärkande resurs för dig. Här arbetar vi med att utforska och identifiera dina styrkor och upplevda tillkortakammanden för att hitta utvecklingsområden och skapa en plan framåt. Du får verktyg och tekniker för att implementera planen och stöd genom hela processen.

Det inre ledarskapet
I vårt arbete tillsammans lägger jag stor vikt på att stärka det inre ledarskapet. Vi tittar närmre på dina drivkrafter, dina värderingar, dina beteendemönster och när du känner dig som mest inspirerad och kreativ. När du förstår hur du fungerar bäst och hur du kan arbeta med dina styrkor och upplevda tillkortakommanden kommer du att känna kraft även i ditt yttre ledarskap. Coachingen medvetandegör hur hela du fungerar och du får möjlighet att i en trygg miljö reflektera över hur det påverkar såväl ditt inre som ditt yttre ledarskap.
Hur kan ledarskapscoaching hjälpa dig?

Jag kan erbjuda dig ett individuellt anpassat stöd som ger dig möjligheten att utvecklas utifrån dina egna förutsättningar. Du får möjligheten att reflektera över ditt ledarskap och vi arbetar tillsammans fram en plan för hur du kan utvecklas för att nå ett bättre resultat. Det kan vara coaching kring en specifik utmaning, en förändringsprocess i organisationen eller hjälp att förstå hur du gör det bästa av din ledarstil. Vi sätter upp genomförbara mål och delmål och följer upp dem tillsammans. 

Coachingen syftar till att hjälpa dig att hitta nya perspektiv och angreppssätt så att du snabbare kan göra framsteg. Vi fokuserar på att du ska hitta inspiration och kraft att förändra och förbättra ditt arbete som ledare.

Jag tar emot på min mottagning på Sandviksgatan 71 D i centrala Luleå samt erbjuder videobesök för dig som inte har möjlighet eller vill komma till mottagningen. Jag har tystnadsplikt, patientförsäkring och tar handledning på regelbunden basis. Jag är medlem i Psykosyntesföreningen och följder dess etiska regler.
Priser
För dig som privatperson är kostnaden 950 kronor per session (60 min). För företag är kostnaden 1100 kronor per session (60 min). Moms tillkommer. Du får gärna betala via Swish eller faktura. Betalning sker vid varje tillfälle för privatbetalande. Företagsbetald session faktureras månadsvis. Betalning utgår från samtliga bokade tider.
Avbokning och uteblivande
Besök kan av och ombokas kostnadsfritt senast 24 timmar före avtalad tid. Avbokas samtalet senare är 24 timmar innan bokad tid debiteras full kostnad. Detsamma gäller om ni uteblir från bokat samtal.