Terapi - för vem?

Någon att prata med

Ibland hamnar vi situationer som kan upplevas som svåra och utmanade. Vi försöker efter bästa förmåga att lösa det själva, men vi kan alla behöva hjälp ibland.

Terapi är en möjlighet för dig som individ att få prata med en neutral person, där du kan låta dina tankar och känslor få plats och få stöd och förståelse och hjälp att sortera och reda ut varför livet är som det är och vad som har påverkat och format dig till den du är. Oavsett om syftet är att bearbeta en kris, få ökad förståelse för vem du är och vad du har med dig i bagaget eller helt enkelt att kunna få en bättre sömn är du välkommen. Precis som du är.

De vanligaste skälen att mina klienter valt terapi
  • befinner sig en svår sitaution i livet, tex kris eller sorg
  • ångest och oro
  • nedstämdhet, trötthet och/eller stress
  • sömnbesvär
  • relationsproblem
  • känsla av otillräcklighet
  • sviktande självkänsla
Jag tar emot på min mottagning på Sandviksgatan 71 D i centrala Luleå samt erbjuder videobesök för dig som inte har möjlighet eller vill komma till mottagningen. Jag har tystnadsplikt, patientförsäkring och tar handledning på regelbunden basis. Jag är medlem i Psykosyntesföreningen och följder dess etiska regler.
Priser
För dig som privatperson är kostnaden 950 kronor per session (60 min). För företag är kostnaden 1100 kronor per session (60 min). Moms tillkommer. Du får gärna betala via Swish eller faktura. Betalning sker vid varje tillfälle för privatbetalande. Företagsbetald session faktureras månadsvis. Betalning utgår från samtliga bokade tider.
Avbokning och uteblivande
Besök kan av och ombokas kostnadsfritt senast 24 timmar före avtalad tid. Avbokas samtalet senare är 24 timmar innan bokad tid debiteras full kostnad. Detsamma gäller om ni uteblir från bokat samtal.