Vilka typer av terapi?

I mitt arbete som samtalsterapeut utgår jag i första hand från dina behov, var du befinner dig just nu i livet och vad du tänker och vill att terapin ska hjälpa dig med. Jag ser samtalsterapin som ett samarbete där vi tillsammans hittar formen som passar dig bäst. 

Jag har en bred utbildning med olika terapiformer inom kognitiv beteendeterapi (KBT), transpersonell psykoterapi (psykosyntes) och Mindfulness. Jag eftersträvar alltid att hitta ett arbetssätt som fungerar för oss båda. Jag har tillit till terapiprocessen och på människans inneboende kraft och potential och förmåga till utveckling.

Under samtalen hjälper jag dig att bearbeta allt från en känsla av vilsenhet till stora livsförändringar. Det kan till exempel handla om oro, stress, nedstämdhet, utmattning, relationsproblem, kris, sorg eller en känsla av otillräcklighet.

Mer om de terapiformer jag främst använder

KBT är ett samlingsbegrepp för psykoterapiformer som har sin grund i inlärningsteorin. Det är en behandlingsform som i första hand fokuserar på nuet och framtiden och mindre på det förflutna. KBT har ett strukturerat upplägg och ett undersökande samarbete mellan terapeut och klient. Kognitiv beteendeterapi bygger på att en persons beteenden, tankar och känslor formas i samspel med miljön. Målet med KBT-terapin är att genom övningar och hemuppgifter ersätta de beteenden, tankar och känslor som ger upphov till de psykologiska problemen med fungerande strategier vilket hjälper att kunna hantera situationer i vardagslivet på nya sätt.

Psykosyntes sägs vara en psykologi med själ, som omfattar hela människan dvs kropp, tanke, känsla och själ och fokuserar på det friska hos individen. En viktig aspekt i psykosyntesterapi är viljan som tillsammans med kärleken utgör de grundläggande delarna i vårt mänskliga psyke och hjälper oss att förverkliga oss själv och vår potential.

Psykosyntesen fokuserar på dina möjligheter i stället för att se dina personliga svårigheter som ett begränsande, ser man inom psykosyntesen ens brister som en utvecklingspotential. I psykosyntesterapin använder man sig av olika metoder som till exempel gestaltterapitekniker, fri teckning, kroppens signaler, symboler och vägledda visualiseringar.Psykosyntesen hjälper dig att hitta ett förhållningssätt till det som varit, det som är just nu och till det som ännu inte är. Dina livserfarenheter bidrar till att du är den du är idag.

Psykosyntesen skapades av den italienska psykiatrikern Roberto Assagioli (1888–1974) I psykosyntesen har Assagioli lyckats sammansmälta delar från både västerländsk och österländsk filosofi. Han menar att vi inom oss har en andlig aspekt som vi inte kan utesluta ur vårt psyke och därför ej heller i terapin. Inom psykosyntesen talar man om transpersonell psykosyntes en känsla av mening, vara på rätt plats och göra något för sin omvärld.

”Psykosyntesen är en metod för psykologisk utveckling och självförverkligande för dem som vägrar att bli slavar åt sina inre spöken eller yttre påverkan. För dem som vägrar att passivt ge efter för de psykologiska spel som pågår inom dem, utan i stället är beslutna att bli herrar över sina egna liv.”
– Roberto Assagioli

Mindfulness är en metod för att öka din medvetenhet att närvara i nuet. Du lär dig att utan dömanden observera dina tankar, känslor och sinnesintryck. Det bidrar till att du får ökad distans till dina tankar, kroppsförnimmelser och känslor och kan på så sätt se klarare och göra medvetna val. Mindfulness utgår från ditt andetag och hur andetaget känns i din kropp och vad du uppfattar med alla dina sinnen. Med olika övningar tränar du dig att rikta din uppmärksamhet till nuet genom att fokusera på din andning. Övningarna som kan vara korta eller långa och syftar till ökad medveten närvaro.

Jag tar emot på min mottagning på Sandviksgatan 71 D i centrala Luleå samt erbjuder videobesök för dig som inte har möjlighet eller vill komma till mottagningen. Jag har tystnadsplikt, patientförsäkring och tar handledning på regelbunden basis. Jag är medlem i Psykosyntesföreningen och följder dess etiska regler.
Priser
För dig som privatperson är kostnaden 950 kronor per session (60 min). För företag är kostnaden 1100 kronor per session (60 min). Moms tillkommer. Du får gärna betala via Swish eller faktura. Betalning sker vid varje tillfälle för privatbetalande. Företagsbetald session faktureras månadsvis. Betalning utgår från samtliga bokade tider.
Avbokning och uteblivande
Besök kan av och ombokas kostnadsfritt senast 24 timmar före avtalad tid. Avbokas samtalet senare är 24 timmar innan bokad tid debiteras full kostnad. Detsamma gäller om ni uteblir från bokat samtal.